page_banner

Основни додатоци

  • Пневматски програмибилен вентил

    Пневматски програмибилен вентил

    Пневматскиот контролен програмски вентил за застанување е извршната компонента на автоматизацијата на индустриското производство, преку сигналот од индустрискиот контролер или контролираниот извор на сигнал, го контролира отворањето и затворањето на вентилот за да се постигне медиум на исклучување и спроводливост на цевката, така што остварување автоматска контрола & регулирање на параметрите како проток, притисок, температура и ...
  • Специјални катализатори и адсорбенти на Ally

    Специјални катализатори и адсорбенти на Ally

    ALLY има богато искуство во истражување и развој, примена и проверка на квалитетот на катализаторите и адсорбентите кои се користат во проектите за да се обезбеди нивниот инженерски квалитет.ALLY објави 3 изданија на „Прирачник за примена на индустриски адсорбенти“, содржината ги опфаќа статичките и динамичките криви на перформанси на стотици адсорбенти од речиси 100 компании во светот.

Табела за внесување технологија

Состојба на суровина

Барање производ

Технички услов